Behandelingen

Mijn werkwijze:

De start van de behandeling bestaat uit een uitgebreid vraaggesprek naar aanleiding van het intakeformulier wat u digitaal ingevuld heeft. In dit gesprek bespreken wij samen uw klachten en het ontstaan ervan in relatie tot uw voorgeschiedenis. Uw medicijngebruik en voedingspatroon, sport en ontspanning komt aan de orde. Ook van belang is uw sociale leef- en werkomstandigheden, uw familiaire aanleg en de manier waarop u naar uzelf en de wereld kijkt.

Dan volgt zo nodig lichamelijk-en laboratoriumonderzoek. Uit het vraaggesprek en de eventuele onderzoeken wordt duidelijk waarom uw gezondheid uit balans is. Daar krijgt u uitgebreid uitleg over en wat nodig is om te herstellen. Samen stellen we een passend behandel- en stappenplan op waar u zich mee verbindt. U krijgt het behandelingsplan mee naar huis. Dit plan wordt geregeld bijgesteld naar gelang ervaringen en resultaten, moeilijkheden en mogelijkheden.  Voor evaluatie van uw behandeling boekt u een vervolgconsult, een telefonisch consult is daar ongeschikt voor.

Lifestyle Medicine kPNI, zou de basisbehandeling moeten zijn voor voor elke huisart, specialist en complementair werkende arts.

Ik noem het kortweg Leefstijlgeneeskunde, een nieuw vakgebied in de geneeskunde, en is gebaseerd op uitgebreid wetenschappelijk onderzoek naar de samenwerking tussen de psyche, het zenuwstelsel, het immuunsysteem en het hormonale systeem. Dit zijn de grote regelmechanismen voor gezondheid in het lichaam. Deze regelsystemen communiceren met elkaar en zijn voor een goed functioneren afhankelijk van goed samengestelde voeding, voldoende beweging, evenwichtig psychisch functioneren en een gezonde leefomgeving. Zo kan achterhaald worden wat de oorzaak is van het ontstaan van uw klachten en is het mogelijk om niet alleen de klachten maar ook de oorzaak ervan te behandelen. Diagnostiek en behandeling gebeurt indien nodig op al deze vlakken. Behandeld wordt er met voeding, bewegingsprogramma`s, ontspanningstechnieken en zo nodig specifieke orthomoleculaire supplementen van geconcentreerde voedingsextracten afhankelijk van uw behandelplan. Zo nodig ook met farmacotherapie als uw klachten dat noodzakelijk maken.

Een leefstijlcoach heeft een korte cursus gehad en kan korte deel programmaatjes  instrueren in een huisartsenpraktijk als de huisarts opgeleid is tot leefstijlarts( dat is op dit moment sporadisch het geval en wordt dus nagenoeg niet ingezet)

Psoriasis en Psorinovo 
Dit is een huidkwaal waarbij het immuunsysteem verkeerd reageert wat leidt tot meer of minder ernstige huidafwijkingen. Ook gewrichtsontstekingen kunnen een teken zijn van psoriasis.
Deze ziekte wordt vanouds behandeld met corticosteroïden of methotrexaat, middelen die het immuunsysteem onderdrukken. Omdat het immuunsysteem hier dysfunctioneert is kPNI een zeer geschikte behandeling. Lukt het onvoldoende om uw klachten te behandelen dan zie hieronder:

Sinds enige tijd is het mogelijk het immuunsysteem in zijn foute reactie te veranderen wat een groot voordeel is daar we ons immuunsysteem hard nodig hebben. Ik kan zo nodig  Psorinovo voorschrijven, een verbeterd fumaarzuur, wat anders werkt dan de immuunremmers en nauwelijks bijwerkingen heeft. Zie daarvoor www.psorinovo.nl, de patiëntenvereniging van patiënten met psoriasis. Ik ben lid van die werkgroep van artsen die naast leefstijl zo nodig met Psorinovo protocollair werken. Psorinovo is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek van fumaarzuur.

Gezond afvallen volgens de kennis van OERSLANK.
Onder individuele begeleiding en zo nodig met behulp van computer-metingen van uw stofwisseling wordt u begeleid in het op een gezonde manier afvallen en leert u gelijk een gezond voedingspatroon aan. Zo nodig wordt uitgezocht waarom u niet af kunt vallen door diagnostiek en behandeling van onderliggende oorzaken. Ook een ketogeen dieet komt meer en meer in de belangstelling voor afvallen. Wat voor u geschikt is wordt besproken in het consult.
Zie www.oerslank.nu en of lees daarvoor het boek OERSLANK.

Ziekte van Lyme
Als lid van de artsenwerkgroep Lyme behandel ik zowel volgens de Nederlandse CBO- richtlijn als de richtlijn van de Deutsche Borreliose Gesellschaft en de internationale ILADS richtlijnen.  Ook werk ik met natuurlijke methoden en middelen zoals oa. het Cowden-, het Sapi- en het Epigenar protocol. Gelijktijdig krijgt voeding, beweging, ontspanning en het versterken van uw eigen immuunsysteem de nodige aandacht, een must wilt u kunnen herstellen van een chronische Lyme-infectie of co-infecties daarvan. Zie de patiëntenvereniging van de ziekte van Lyme: www.tekenbeetziekten.nl of www.lymevereniging.nl. Ook zijn er diverse forum`s op internet waarop “Lyme- patiënten” met elkaar informatie uitwisselen.

Schildklierklachten
Hypothyreoïdie is een klacht die heel goed behandeld kan worden met leefstijlgeneeskunde-kPNI. Ik  behandel, als lid van de artsenwerkgroep Hormonen, volgens de richtlijnen van de KNMG en met de nieuwste internationale inzichten. Ik maak daarbij gebruik van gespecialiseerde laboratoriumtesten en behandel oa met Thyrax/ Levothyroxine, Thyreoïdeum, Armour thyroïd of Cytomel. Zie www.schildklier.nl voor de vereniging voor schildklierpatiënten.

Bijnierfunctie problemen, ook wel “uitputting”genoemd
Bijnierproblematiek komt veel meer voor dan bekend is in de gezondheidszorg en is goed te behandelen. Wilt u weten of uw moeheid veroorzaakt wordt door “bijnieruitputting” lees dan het boek van J. Wilson: “Bijnieruitputting” te bestellen in de boekhandel en/of vul de vragenlijst in op de websitepagina van het boek over bijnieruitputting. Wij hebben ruime ervaring met de behandeling van chronische vermoeidheid al dan niet het gevolg van bijnieruitputting door alle niveau`s van functioneren mee te nemen in de behandeling. Ook PTSS is hierdoor wat betreft het fysieke aspect te behandelen.

Vruchtbaarheidsproblematiek
Bij ongeveer 85% van de stellen met vruchtbaarheidsproblematiek is vermindering van de vruchtbaarheid aan de orde en komt onvruchtbaarheid zeer beperkt voor. Deze verminderde vruchtbaarheid kan herstellen door behandeling volgens de wetenschap van de leefstijlgeneeskunde zodat de zwangerschap goed verloopt en een gezond kind geboren kan worden.