Nieuwsbrief februari: Een HEKSENJACHT in Nederland?

heksenjachtVindt u het belangrijk en waardevol dat u een vrije keus heeft en houdt om gebruik te maken van complementaire en integrale geneeskunde? Dan vraag ik u voor het volgende uw aandacht èn heel dringend uw hulp? U als burger en gebruiker van complementaire en  integrale geneeskunde heeft invloed op de leden van de Tweede kamer als de nieuwe  wet op de BIG-registratie besproken wordt. Wij doen als Artsenvereniging AVIG natuurlijk ook ons werk richting de minister maar u als gebruiker van de complementaire en integrale geneeskunde vormt een belangrijke partij voor de Tweede Kamer. En daarom vraag ik u dringende hulp door een aantal vragen in te vullen en uw antwoorden aan mij terug te sturen. En wilt u nog meer helpen geeft u dan aan dat u lid wilt worden van een patiëntenvereniging complementaire geneeskunde.

Wat is er aan de hand?

Wegens een nieuwe wet( CLaimsVO, 14 dec.20132 zie  hier)mag er niet zomaar meer een relatie gelegd worden tussen voeding en gezondheid, behalve als de EFSA ( en in Nederland de NVWA) het als waarheid beschouwd. Zo mag er wel op een pakje sigaretten staan dat het slecht is voor je gezondheid, maar op een pot vitamine C mag niet staan dat het goed is voor je gezondheid. Zelfs de claim “water helpt uitdroging te voorkomen” is afgewezen. Als ik in mijn website een bepaalde relatie leg tussen voeding en gezondheid of als ik u de juiste vitamine D meegeef bij een aangetoond vitamine D tekort krijg ik, als was ik een misdadiger, een boete van 30.000 euro. Alleen de apotheker of de drogist mag het leveren als er maar niet op het potje staat waar het voor is. Want stel je voor dat mensen hun eigen genezing gaan bevorderen…of dat de dokter bepaalt wat het beste natuurlijke middel is.
Big Pharma lacht in zijn vuistje. Minister Schippers weet al waar ze straks van een baan verzekerd is. (Als u tijd heeft voor een slome, maar zeer duidelijke lezing over Europese en wereldwijde plannen van Big Pharma, zie dan deze lezing).

Wij zoeken intussen naar mogelijkheden om te kunnen blijven werken als natuur- orthomoleculair -integraal

arts omdat wij natuurlijk genezen en gezond worden echte gezondheid vinden en een plaats verdient naast  en voorafgaand aan de reguliere geneeskunde omdat zij voornamelijk werkt met farmacotherapie. Ons werk wordt nog extra moeilijk gemaakt nu een nieuwe wet bij de BIG-herregistratie de uren dat je als arts ook werkt met “alternatieve” geneeskunde dreigt niet mee te tellen.  Het staat in de nota voor herregistratie BIG als volgt omschreven:

Art. 6.4 Alternatieve geneeskunde
Werkzaamheden buiten de reguliere gezondheidszorg worden in de meeste gevallen uitgevoerd vanuit een afwijkende filosofie en benadering. Deze uren mogen in beginsel niet meetellen voor herregistratie als arts.

Als je als overheid niet mag discrimineren (anders denkende artsen wel BTW laten betalen terwijl “regulier” werkende artsen dat niet hoeven), dan pak je gewoon hun artsentitel af. Probleem opgelost, we doen gewoon alsof er maar één waarheid is en wie het volk beïnvloedt dat er meer is dan die ene vorm van geneeskunst die wordt vervolgd. Zie gelijkenis met http://nl.wikipedia.org/wiki/Entartete_Kunst 

Verder hadden we in 2012 te maken met een jaar waarin verzekeraars weigeren laboratorium onderzoek te vergoeden als wij het aanvragen en het wel vergoed als uw huisarts hetzelfde aanvraagt en moeten we in 2013 opeens 21% BTW gaan heffen, terwijl regulier werkende artsen dat niet hoeven. (Nergens in Europa worden complementaire behandelingen belast met BTW, onze overheid wil echter dat u braaf naar de pijpen van de farmacie danst).

Gelukkig mogen we (nog?) wel verwijzen naar boeken, zoals: “Het Instituut”. Protest aantekenen tegen wetgevingswaanzin kan o.a. hier: http://claimswelopetiket.petities.nl/   en hier:https://nmt.wufoo.com/forms/petitie-keuzevrijheid-in-de-zorg/

Vóór dat de bespreking van deze nota wet BIG –herregistratie 

in de Tweede Kamer plaats vindt

kunt u ons helpen.

Vindt u het invullen van de enquête moeilijk belt u mij dan voor hulp. Ik doe dat graag!